Բոլոր գրառումները

 1. Գրքեր Lisp լեզվի մասին
 2. Ինչի՞ց սկսել Java լեզվի ուսումնասիրությունը
 3. GNU Emacs֊ի ևս մեկ ընդլայնում
 4. GNU/Emacs֊ի փոքր ընդլայնում
 5. Ի՞նչ կարդալ ծրագրավորման լեզուների իրականացման մասին
 6. Միակապ ցուցակի շրջելը ռեուրսիվ եղանակով
 7. Ստրուկտուրաներ TCL լեզվի համար
 8. Ծրագրավորման լեզուն ընդլայնելու մասին
 9. Ծրագրերի սկզբնային տեքստերի գեղեցկության մասին
 10. Տեքստի հավասարեցում ըստ էջի լայնության
 11. Հեշավորում (թարգմանության փորձ)
 12. 1.8 Որոնում (թարգմանության փորձ)
 13. March թեսթի իրականացումը Java լեզվով
 14. C++11: Իտերացիա ֆայլային հոսքով
 15. Common Lisp։ Պրոցեդուրային ծրագրավորման մասին
 16. Ավարտական աշխատանքի տեքստի ձևավորումը
 17. C++: Ֆունկցիա
 18. C++: Փոփոխական
 19. C++: Առաջին ծրագիրը մեկնաբանություններով
 20. Յունգի աղյուսակ - Young tabelau
 21. C++ ծրագրավորման միջավայր
 22. Խնդիրների լուծումներ Lisp լեզվով
 23. Common Lisp. 12 օրինակ (նախնական տարբերակ)
 24. Java և Kawa: Տեքստի տրոհումը Scanner դասի օգնությամբ
 25. Java: Անանուն ֆունկցիաները Java 8 լեզվում
 26. C++11: Տեքստի տրոհումը բառերի՝ istream-ի միջոցով
 27. Հայերեն LATEX
 28. Բինար բուրգի կիրառության օրինակ
 29. Common Lisp: Առաջին հայերեն գիրքը
 30. Հայերեն TeX: «Քաջարի զինվոր Շվեյկի արկածները»
 31. Դետերմինացված վերջավոր ավտոմատ - DFA
 32. Հիշող սարք և տեստային ալգորիթմ
 33. Ստեկային մեքենայի մոդել։ Մաս I
 34. GNU/bytecode գրադարանի օգտագործման օրինակ
 35. Մեծ ամբողջ թվերի հաշվարկիչ
 36. Լեքսիկական (նիշային) վերլուծություն
 37. Մի քանի հին ֆայլեր
 38. Tcl պրոցեդուրաները
 39. Scheme պրոցեդուրաները
 40. Բարձր կարգի ֆունկցիաներ և անանուն ֆունկցիաներ
 41. Tcl: Թվերի արտահայտումը բառերով
 42. Ֆայլեր։ Pixmap պատկերի խոշորացում
 43. Bash: Հայկական ժողովրդական հեքիաթներ
 44. Plain TeX հիմունքներ
 45. Այլ ծրագրի աշխատեցնելը Java ծրագրից
 46. Vector to List, Vector to String
 47. CAM սարքեր և նրանց տեստավորումը
 48. Բինար ծառեր նկարելու մասին
 49. Կոնֆիգուրացիոն ֆայլերի գեներացիա
 50. Common Lisp: Բալանսավորված բինար ծառեր
 51. Նախապատվություններով հերթի իրականացումը
 52. Tcl: QuickSort ալգորիթմի մասին
 53. Tcl: Սիմվոլիկ դիֆերենցում
 54. Scheme: Չփոփոխվող բինար ծառերի մասին
 55. C++11: Բինար որոնման ծառեր
 56. Common Lisp: Պարզ ու կատարյալ թվերի մասին
 57. Tcl ցուցակների հետ աշխատանքը
 58. Եզակի անձնանունների մասին
 59. C++11: Կապակցված ցուցակներ (II)
 60. Python: Կապակցված ցուցակներ (I)
 61. Tcl: Օբյեկտներին կողմնորոշված ծրագրավորման օրինակ
 62. Python: Բառարանի օգտագործումը
 63. Tcl: Բառարանների օգտագործումը
 64. Java: Ֆակտորիալ՝ նոր մոտեցում
 65. Java: Գործիքների տեղադրում և գործարկում
 66. Java: Առաջին ծրագիրը

No comments:

Post a Comment